Daňové poradenství, kancelář

Vítejte. Mějte daně v pořádku!

Radím podnikatelům ale i občanům, jak se správně = bezpečně vypořádat s povinnostmi vůči státu v oblastech daní, účetnictví, mezd a povinných odvodů na pojištění.

Na základě plné moci přebírám kompletní komunikaci s FÚ, ČSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP včetně zastupování při kontrolách. Hlídám termíny pro podání daňových přiznání i plateb všech daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Za své služby zodpovídám profesním pojištěním. Jakožto daňový poradce jsem povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvím v souvislosti s výkonem daňového poradenství a to i vůči všem osobám i orgánům veřejné moci včetně orgánů činných v trestním řízení.

Daňový poradce je z pohledu AML zákona (zák. č. 253/2008 Sb.) povinná osoba (viz §2/1/e) a proto je nejprve nutná identifikace klienta (viz §7 a násl.).
Po prvním osobním setkání je již možná následná komunikace na bázi vzdálené spolupráce, ale stále je samozřejmě možné i osobní setkání v kanceláři u kávy.

Členka Komory daňových poradců ev. č. 3828
Členka Komory certifikovaných účetních ev. č. 891

  AKTUÁLNĚ

 • Praxe v daňovém poradenství

  Aktuální vybraná témata pro r. 2023: 

  • Přiznání k dani z příjmu
  • Příjmy z prodeje/pronájmu/dědictví/darování nemovitostí, kryptoměny, příjmy realizované prostřednictvím platforem sdílené ekonomiky (zprostředkovatelské platformy – Youtube, Google reklama, AirBnB apod.), příjmy z investic, příjmy z P2P půjček.
  • Optimalizace daní v rámci rodiny

  SLUŽBY

 • Služby daňového poradenství

  Pomohu Vám se sestavením daňových přiznání, navrhnu správné postupy vedení účetnictví, vyřeším za Vás odpovědi na výzvy z FU, ČSSZ, ZP. Připravím a sestavím:

  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy pro PSSZ, ZP
  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Odložení termínu podání daně z přijmu 
  • DPH, Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
  • Přiznání k majetkovým daním – daň z nemovitých věcí, silniční daň
  • Vedení účetnictví a daňové evidence, kontrola účetnictví nebo jen účetní závěrky 
  • Dohled nad účetnictvím, nastavení funkčního systému účetnictví – zefektivnění práce vaší účetní
  • Registrace k dani z přijmu, DPH, paušální daň atd. 
  • Konzultace k personalistice, zpracování mezd včetně mezd zahraničních zaměstnanců, zpracování exekucí atd.
  • Pro účetní kanceláře – daňové poradenství pro klienty, zastupování na FÚ, poradenství v oblasti AML zákona
  • Správa účtu na portálu moje daně
  • Daňové posouzení business modelu

  PRAXE 

 • Praxe v daňovém poradenství
  • Zkušenosti se zdaněním příjmů OSVČ, freelancerů, majitelů nemovitostí, nezávislých povolání, umělců a to jak z České republliky, tak i ze zahraničí.
  • Praxe se zdaněním příjmů z prodeje/pronájmu nemovitostí, kryptoměn, P2P investic (Zonky atd.), příjmů z dědictví/darů, určování daňové rezidence a následné zdanění, identifikace osvobozených příjmů včetně oznamovací povinnosti, příjmy z umělecké činnosti (autorský zákon), poradenství k elektronické komunikaci s FU, správa Dis+/MOJE daně.
  • Zpracování kompletní daňové problematiky a vedení účetnictví právnických osob z oborů např. advokátní kanceláře, architektonické kanceláře, společnosti poskytující služby v IT , maloobchody/e-shopy, poradenské společnosti, produkční agentury, stavební firmy. Výše uvedené i pro společnosti v likvidaci či konkursu.
  • Spolupráce s auditorem, advokátní kanceláří.
  • Členství v Komoře daňových poradců od r. 2004.
  • Členství v Komoře certifikovaných účetních od r. 2005.
  • Přes 15 000 podání na finanční úřady.
  • Pravidelné vzdělávání ročně minimálně 45 hod školení/rok (viz KPV)
  • Dodržování zásad profesní etiky (viz Etický kodex KDP)

KONTAKT


Komora daňových poradců České republiky
Komora certifikovaných účetních
Accounting & Taxes, s.r.o.